Delftse Hout


Rendering Error in layout Widget/Social: Call to a member function exists() on null. Please enable debug mode for more information.
 • Adminuser
 • Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Meer
1 jaar 3 maanden geleden #28 door Adminuser
Delftse Hout was gemaakt door Adminuser
11 juli 2014

Vandaag sprak de rechter in Den Haag acht naaktrecreanten vrij in het hoger beroep over de zaak Delftse Hout. De rechter vindt dat het Openbaar Ministerie onvoldoende heeft aangetoond dat de locatie ongeschikt is voor naaktrecreatie. Zowel de vrijgesprokenen als NFN zijn erg blij met deze uitspraak nu vaststaat dat naaktrecreatie in de Delftse Hout geen overtreding is. De uitspraak volgde op een eerdere vrijspraak van 34 andere naaktrecreanten in januari van dit jaar. De acht recreanten die toen niet werden vrijgesproken gingen met de hulp van NFN (belangenorganisatie voor naaktrecreatie en naturisme) en mr. Spong in hoger beroep, en met succes.

Hoe het begon
In 2013 stelde de gemeente Delft een verbod op naaktrecreatie in voor de Delftse Hout, een recreatiegebied waar al ruim 30 jaar bloot van de zon wordt genoten. De gemeente vond het naaktstrand niet langer geschikt. Vooral omdat zij openbare seks in delen van het recreatiegebied wilde tegengaan. Zowel NFN als de bezoekers van het naaktstrand vonden het strand dat in 30 jaar tijd nauwelijks was veranderd nog steeds geschikt voor naaktrecreatie. Daarnaast vonden zij dit verbod een verkeerd gebruik van de wet op naaktrecreatie (art 430a WvS) en gingen in beroep tegen de uitgeschreven bekeuringen. De zaak kwam in januari voor de kantonrechter, waar het merendeel van de naaktrecreanten werd vrijgesproken. De rechter gaf in het vonnis echter een aanvullend criterium voor naaktrecreatie in de Delftse Hout: alleen bij minder dan 150 geklede bezoekers zou de locatie geschikt zijn voor naaktrecreatie. Acht recreanten hadden bloot in de zon gelegen op drukke dagen, en dus bleef hun boete staan.

Zwembroekenquotum
Door het zwembroekenquotum, zoals de door de kantonrechter aangegeven grens al snel werd genoemd, werd de situatie in het recreatiegebied alleen maar onduidelijker. Voor bezoekers was het onmogelijk te bepalen wanneer ze wel of niet naakt konden recreëren en ook voor handhavers was het een onwerkbare situatie. Het aantal geklede recreanten kon immers van dag tot dag en van moment tot moment veranderen. NFN liet het er niet bij zitten en nam mr. Spong in de arm om de overgebleven acht zaken in hoger beroep aan te vechten.

Mr. Gerard Spong
De bekende Amsterdamse advocaat nam de zaak graag aan, mede omdat hij het roerend met NFN eens was dat een plek die al 30 jaar geschikt is voor naaktrecreatie niet opeens ongeschikt kon zijn. In een ijzersterk pleidooi stelde de raadsman tevens dat de gemeente Delft de wet op een oneigenlijke manier had gebruikt en dat het door de kantonrechter geïntroduceerde criterium onwerkbaar was.

NFN is blij met uitspraak
NFN is vooral blij dat nu vaststaat dat naaktrecreatie in de Delftse Hout niet verboden is en alle naaktrecreanten in hoger beroep zijn vrijgesproken. Ook in principiële zin is de uitspraak belangrijk: een recreant kan zelf de afweging maken of een plek – die niet officieel is aangewezen als naaktstrand – geschikt is voor naaktrecreatie. Een burgemeester of gemeente kan dat niet zomaar veranderen. Ook het invoeren van een zwembroekenquotum is naar het oordeel van het Hof uit het oogpunt van rechtszekerheid niet wenselijk en in de praktijk niet hanteerbaar. Bij het tegengaan van problemen moeten instanties de daarvoor bedoelde wetsartikelen gebruiken. Uiteraard gaat NFN graag met de gemeente Delft in gesprek om ervoor te zorgen dat iedereen, ook de naaktrecreanten, met plezier in de Delftse Hout kunnen recreëren.

[align=right]Origineel gepost door JohnnyvanG.[/align]

Gelieve Inloggen of Maak een account aan om te deelnemen aan het gesprek.

 • Adminuser
 • Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Meer
1 jaar 3 maanden geleden #161 door Adminuser
Beantwoord door Adminuser in topic Delftse Hout
23 november 2016

Hamvragen in deze zaak zijn: is de ligweide in de Delftse Hout geschikt voor naaktrecreatie en zo ja: mag een gemeente naaktrecreatie hier dan verbieden?

Vanochtend stonden acht naaktrecreanten voor de rechter die in de zomer van 2013 gezamenlijk 16 boetes hadden gekregen. 
Dit voor het “naakt recreëren op een hiervoor ongeschikte plek”. De zitting nam maar liefst een halve dag in beslag. 

Het Openbaar Ministerie (OM) betoogde dat de Delftse Hout een stadspark is en hierdoor per definitie ongeschikt is voor naaktrecreatie. De verdediging voerde hierop aan dat noch het karakter van het strand, noch de omstandigheden in de Delftse Hout de laatste decennia zodanig waren veranderd, dat de ligweide van de één op andere dag ongeschikt was geworden voor naaktrecreatie.

Ook bestreden de advocaten dat naaktrecreatie “aanstootgevend” of “onzedelijk” zou zijn. Zij omschreven naaktrecreatie als een pure vorm van recreëren. Zij refereerden eraan dat tv-makers zich royaal van bloot bedienen om kijkers te trekken en dat iedereen, volwassen en jeugd, via internet makkelijk met alle (minder pure) vormen van bloot in aanraking kan komen. Daarom is het in het geval van de Delftse Hout onterecht om de “naaktrecreant” tot “naaktcrimineel” te maken.

Ten slotte ging een groot deel van de discussie over wie nu eigenlijk de geschiktheid van een plek bepaalt om naakt te recreëren. Volgens het OM ligt die taak bij de gemeentes en had de gemeente Delft dus terecht gehandeld. Volgens advocaten (en NFN) ligt die taak bij de naaktrecreanten. En hier is de wetgeving ook voor bedoeld, namelijk te voorkomen dat uitsluitend gemeentes naaktstranden kunnen aanwijzen of naaktrecreatie juist kunnen verbieden. Het is daarom aan de naaktrecreant te beoordelen of een plek (die niet officieel is aangewezen) “geschikt” is.

En bij verschil van mening over de geschiktheid, bepaalt uiteindelijk de rechter. 
Vanwege het omvangrijke dossier doet de rechtbank pas uitspraak op 18 januari 2017.

Hopelijk komt dan een einde aan deze langlopende zaak. In juli 2014 sprak de rechter, ook in hoger beroep, de beklaagden al vrij. 
Het OM ging hierop in cassatie. De Hoge Raad oordeelde dat de rechter zijn uitspraak onvoldoende had gemotiveerd en daarom diende de zaak vandaag opnieuw.

[align=right]Origineel gepost door JohnnyvanG.[/align]

Gelieve Inloggen of Maak een account aan om te deelnemen aan het gesprek.

 • Adminuser
 • Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Meer
1 jaar 3 maanden geleden #162 door Adminuser
Beantwoord door Adminuser in topic Delftse Hout
18-11-2016

Citaat: schreef : Dit topic wordt tijdelijk vast gepind.
Na de afloop en uitspraak word het weer een normaal unpind bericht.


Het hoger beroep in de zaak-Delftse Hout, dat door de Hoge Raad was terugverwezen naar het gerechtshof, dient op 23 november in Den Haag. 
Voor de verdediging van de beklaagden heeft NFN advocaat Spong ingeschakeld. 
De rechtszaak raakt aan de essentie van de wetgeving op naaktrecreatie: is een strand ongeschikt voor naaktrecreatie alleen omdat een gemeente dat vindt? 
In Nederland mag je bloot recreëeren op officieel aangewezen stranden en stranden die hiervoor "geschikt" zijn.
In 2013 vond de gemeente Delft de ligweide in de Delftse Hout niet langer geschikt voor naaktrecreatie en begon massaal te bekeuren. 
De bezoekers van het naaktstrand waren het hier niet mee eens: in de 30 jaar dat de plek als naaktstrand in gebruik was, was noch de plek, noch de situatie veel veranderd in die periode. 
Daarom betaalden velen hun bekeuringen niet en lieten de zaak voorkomen voor de rechter. 
Tweederde van hen werd onmiddellijk vrijgesproken, omdat de rechter de ligweide inderdaad geschikt vond voor naaktrecreatie. 
De overige beklaagden werden in hoger beroep vrijgesproken. 
Het Openbaar Ministerie was het echter niet met met uitspraak eens en stapte naar de Hoge Raad. 
Deze oordeelde dat het gerechtshof zijn uitspraak onvoldoende had gemotiveerd en daarom moet deze rechtszaak opnieuw. 
Dit gebeurt is op 23 november.

Overigens waren NFN en gemeente Delft al overeengekomen vlak na de eerste vrijspraken dat de ligweide in de Delftse Hout gewoon door naaktrecreanten gebruikt kon blijven worden.

Citaat: schreef : Waar ging het ook alweer over in de zaak Delftse Hout?
In 2013 stelde de gemeente Delft een verbod op naaktrecreatie in voor de Delftse Hout, een recreatiegebied waar al ruim 30 jaar bloot van de zon werd genoten. 
De gemeente vond het naaktstrand van de een op andere dag niet langer geschikt. 
Als argument noemde de gemeente dat zij openbare seks in delen van het recreatiegebied wilde tegengaan. 
Later bleek ook, dat de gemeente het strand wilde verhuren aan een exploitant die geen naaktstrand in de omgeving van zijn restaurant wilde. 
Zowel NFN als de bezoekers van het naaktstrand vonden het strand, dat in 30 jaar tijd nauwelijks was veranderd, nog steeds geschikt voor naaktrecreatie. 
Daarnaast vonden zij dit verbod een oneigenlijk gebruik van de wet op naaktrecreatie (art 430a WvS) en gingen in beroep tegen de uitgeschreven bekeuringen.

De zaak kwam in januari 2014 voor de kantonrechter, waar het merendeel van de naaktrecreanten werd vrijgesproken. 
De rechter gaf in het vonnis echter een aanvullend criterium voor naaktrecreatie in de Delftse Hout: alleen bij minder dan 150 geklede bezoekers zou de locatie geschikt zijn voor naaktrecreatie. 
Acht recreanten hadden bloot in de zon gelegen op drukke dagen, en dus bleef hun boete staan.

Dit extra opgelegde criterium was natuurlijk niet te handhaven voor zowel naaktrecreanten als politie. 
Bovendien is het nooit eerder een probleem geweest dat er een druk ‘textielstrand’ naast een naaktstand ligt. 
NFN liet het er niet bij zitten en nam mr. Spong in de arm om de overgebleven acht zaken in hoger beroep aan te vechten. 
De advocaat baseerde zijn pleidooi op het nauwelijks veranderde strand, het oneigenlijke gebruik van de wet en op het feit dat het niet aan de rechter is om extra regels vast te stellen. Vrijspraak volgde, waarbij de  rechter in de uitspraak de woorden ‘evident ongeschikt’ gebruikte. 
Maar de wet zegt niet dat een plek ‘evident’ ongeschikt moet zijn, slechts dat naaktrecreatie niet is toegestaan op ongeschikte plekken. 
De Hoge Raad wil daarom dat het hof de zaak opnieuw beoordeelt.

Citaat: schreef : Klik hier  voor de uitspraak van de Hoge Raad.

Citaat: schreef : 8 december 2015 - Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak over Delftse Hout. 
Het Openbaar Ministerie was in cassatie gegaan na de uitspraak in het hoger beroep in juli 2014. 
Het hoogste gerechtsorgaan in Nederland heeft geoordeeld dat de rechter destijds de wet niet correct heeft toegepast. 
De vrijspraak moet dus opnieuw. NFN, belangenorganisatie voor naaktrecreatie, vindt het heel spijtig dat de recreanten nu nog langer in onzekerheid moeten zitten. 
Ze blijft van mening dat het strand in de Delftse Hout geschikt is voor naaktrecreatie, en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

De cassatie
In de uitspraak van het hoger beroep stelde de rechter dat naaktrecreatie alleen strafbaar is wanneer dit gebeurt op een plek die ‘evident niet geschikt’ is om bloot te zonnen en wanneer objectief oordelende en redelijk denkende mensen hierover niet van mening kunnen verschillen. 
Daarom sprak de rechter in juli 2014 de acht naaktrecreanten vrij van hun eerdere veroordeling. 
De Hoge Raad stelt nu dat de wet niet spreekt van ‘evidente’ geschiktheid. 
Volgens de Raad heeft het hof de wet te beperkt toegepast en daarom moet het proces over.

Praktische principes 
Het is jammer dat de betrokken naaktrecreanten voorlopig in het ongewisse blijven. 
Maar NFN houdt hoop op een gunstige uitspraak over de vraag in hoeverre een recreant zelf de afweging kan maken of een plek – die niet officieel is aangewezen als naaktstrand – geschikt is voor naaktrecreatie. 
En of een burgemeester of gemeente dat zomaar kan veranderen.

Inmiddels waren belangenorganisatie NFN en de gemeente Delft al tot overeenstemming gekomen dat iedereen, ook de naaktrecreanten, met plezier in de Delftse Hout kunnen recreëren. 
NFN streeft ernaar dat dit voorlopig zo blijft en gaat in gesprek met de gemeente.

[align=right]Origineel gepost door JohnnyvanG.[/align]

Gelieve Inloggen of Maak een account aan om te deelnemen aan het gesprek.

 • Adminuser
 • Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Meer
1 jaar 3 maanden geleden #163 door Adminuser
Beantwoord door Adminuser in topic Delftse Hout
17-01-2017

www.ad.nl/binnenland/moet-kunnen...~af55d7c7/

[align=right]Origineel gepost door Mandy.[/align]

Gelieve Inloggen of Maak een account aan om te deelnemen aan het gesprek.

 • Adminuser
 • Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Meer
1 jaar 3 maanden geleden #164 door Adminuser
Beantwoord door Adminuser in topic Delftse Hout
18-01-2017

Naaktrecreanten in Delftse Hout vrijgesproken van 'naaktloperij'

Acht naaktrecreanten die in 2013 een regen aan boetes kregen van de gemeente Delft voor naaktloperij, zijn vandaag door het gerechtshof in Den Haag vrijgesproken. Zij hoeven na een jarenlange juridische strijd de nog openstaande boetes niet meer te betalen. Dat is een belangrijke winst voor álle naaktrecreanten in Nederland.

De nudisten kregen in 2013 hun boetes op een veldje in recreatiegebied Delftse Hout, waar naaktrecreatie al 33 jaar werd toegestaan.
Toch werd de locatie van de ene op de andere dag als 'ongeschikt' aangewezen, omdat de gemeente meer horeca in het gebied wilde.
Dat besluit vochten de naaktrecreanten aan. In Nederland mag je bloot zonnen op stranden die hiervoor door gemeentes zijn aangewezen of op plekken die hiervoor geschikt zijn. In dat laatste geval is het aan het oordeel van de naaktrecreant of een plek geschikt is.

Vogelvrij
Na drie jaar juridische strijd langs verschillende rechtbanken (waarbij een deel van de boetes al van tafel werd geveegd) is het gerechtshof van oordeel dat het besloten veldje in Delftse Hout wél geschikt is voor naaktrecreatie. Als de boetes waren blijven staan, had dat betekend dat gemeenten in het hele land voortaan 'zonder aanleiding' en van de ene op de andere dag naaktrecreatie kunnen verbieden op plekken waar het altijd mocht. Naaktrecreatie was dan in het hele land vogelvrij geworden.

De gehele uitspraak op papier lees je hier: uitspraken.rechtspraak.nl/inzien...HA:2017:46

02-02-2017

Via NFN Blootgewoon op Facebook: Het Openbaar Ministerie is niet in cassatie gegaan, dus definitief vrijspraak voor de naaktrecreanten in de zaak Delftse Hout!

[align=right]Origineel gepost door JohnnyvanG.[/align]

Gelieve Inloggen of Maak een account aan om te deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.281 seconden
Gemaakt door Kunena