Commissievergadering en aanhoren klachten gemeente Breda inzake Galderse Meren


Rendering Error in layout Widget/Social: Call to a member function exists() on null. Please enable debug mode for more information.
  • Adminuser
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Administrator
  • Administrator
Meer
1 jaar 3 maanden geleden #9 door Adminuser
18-04-2017

Onderstaande brief is opgesteld voor het spreekrecht wat ons gegeven is tijdens de commissie vergadering in Breda woensdag 19 april 2017 om 19:30 uur. De persoonlijke gegevens zijn door mij verwijderd.

Citaat: schreef : Aan het college van Burgemeester en Wethouders en de raad van de gemeente Breda;
Commissie vergadering: Economie, evenementen d.d. 19-4-2017
Namens bezoekers Naturistenstrand Galderse Meren. 
Persoonsgegevens verwijderd

Geachte commissieleden,
Ik spreek u toe namens de bezoekers van het naturistenstrand aan de Galderse Meren. Op drukke dagen komen hier maar liefst 1500 bezoekers. Niet alleen omdat zij de Galderse Meren zo mooi en heerlijk vinden, maar ook omdat dit een van de weinige naaktstranden is in de regio.
Evenementen horen niet thuis op de Galderse Meren. 
Het huidige geldige bestemmingsplan is gedateerd (1970) echter de bestemming zal altijd ecologische hoofdstructuur en gemeentelijke hoofdstructuur blijven. Door de jaren heeft men de plas gebruikt voor recreatieve doeleinden. (dagrecreatie) Zie de huidige aanwezige bebording van zonsopgang – zonsondergang etc. etc. en overige bepalingen door u zelf vastgesteld.

Dancefeest Ploegendienst:
Daar is dit gebied totaal niet geschikt voor omdat het de flora en fauna aantast. In een gebied dat aangewezen is als natuurgebied en stilte gebied en waarvan een gedeelde terecht van 1 april tot 1 oktober is afgesloten in het belang van de zeldzame vleermuizen, oeverzwaluwen en reptielen enz. Tijdens dit evenement zijn deze dieren aan het broeden of hebben net pasgeboren nakomelingen. De kans is erg groot dat zij hun jongen verlaten door het dancefeest lawaai o.a. de harde muziek, luidruchtige mensen en felle knipperende verlichting als het donker wordt. Dat moet je niet willen als gemeente in een aangewezen natuurgebied. Wij nemen aan dat Natuurplein de Baronie hier een goed en gedegen recentelijk rapport heeft gemaakt.

Gevolgen naturistenstrand:
Tijdens dit evenement is meer dan een week het Naturistenstrand niet bereikbaar omdat de organisatie gebruik maakt van de verharde pad naar het naturistenstrand en de parkeerplaatsen voor een groot deel zijn afgesloten in verband met de opbouw en nadien voor het afbreken en het parkeren tijdens het evenement. Dit precies in het Hemelvaartweekend als iedereen vrij is.

Nederlands kampioenschap Jetskiën:
Wij als bezoekers worden door middel van de aanwezige borden erop gewezen dat motorboten en jetski’s verboden zijn. Daaruit maken wij op dat de Galderse Meren niet geschikt is om een o.a. Nederland kampioenschap met jetski’s te organiseren. Maar het zal ook de oevers en stranden aantasten door o.a. de golfslag van de jetski’s en wordt er wederom de aanwezige dieren in hun rust verstoord met alle gevolgen van dien.

Gevolgen naturistenstrand:
Wederom kunnen wij er dat weekend niet terecht omdat de Jetski’s te water worden gelaten op de pad (oefenplaats Brandweer) naar ons strand en de parkeerplaatsen gebruikt gaan worden door auto’s, vrachtwagens enz. deelnemers organisatie van het evenement. Als men zegt dat wij er wel terecht kunnen dan is het levensgevaarlijk voor de zwemmers in het water tijdens het evenement.  Omdat met die jetski’s met hoge snelheid vlak langs de stranden zal worden gevaren. De risico’s voor dagjesmensen en golfslagen zijn te groot. Verder zullen de stranden gebruikt gaan worden door bezoekers die naar het evenement komen kijken. Kortom de dagrecreatie kan er dat weekend niet terecht.

Watersportcentrum met restaurant, Beach club:
Ook het voornemen om een watersportcentrum een vaste plaats te geven aan de Galderse meren zal in de toekomst voor de nodige overlast gaan zorgen. Een Beach club zonder harde muziek heeft geen bestaan en zeker als deze dan ook met zonsondergang gesloten moet zijn. Of mogen zij wel open zijn tot ….. uur. De dagrecreatie zal nog verder onder druk komen te staan en mogelijk niet meer mogelijk zijn. Men begint kleinschalig maar zal zeker in de toekomst wil uitbreiden om het een succes te laten worden. 
De gemeente lijkt het commerciële belang van ondernemer en evenementen belangrijker te vinden dan de belangen van duizenden dagjes mensen die de Galderse Meren bezoeken bij mooi weer. De dagrecreatie met koelbox heeft de exploitant weinig te bieden. 
Er is reeds een bestaande overeenkomst met de ijsbeer sedert 2011 waar men nu uitgebreid gebruik van maakt, rond de gehele plas.
Verder willen wij u erop wijzen. 
Dat een groot deel van de bezoekers van de Galderse Meren afhankelijk is van goed weer en tijdens hun vakantie van deze dagrecreatie omdat ze het financieel niet zo breed hebben en de Galderse Meren nog een leuk, gezellig en betaalbaar uitje is. 
Dit wilt u hen gaan afpakken door het toelaten van grote en kleine evenementen. U moet zich diep schamen als gemeente Breda.

Tot slot: 
Ik roep u namens de bezoekers van het Naturistenstrand op om tot een deugdelijke belangenafweging te komen. Naar ons oordeel worden nu enkel de belangen van de commerciële partijen in de afweging genomen en de belangen van ons als vaste bezoekers niet in deze afweging meegenomen. Wij vragen u dringend stil te staan bij de overlast voor mens en natuur van deze evenementen, welke vele malen groter zijn dan de overlast van de dagrecreanten. Wij vinden als vaste bezoekers van het Naturistenstrand, dat u als gemeente Breda op geen enkele manier rekening lijkt te houden met het naaktstrand waarvan zoveel mensen in dit gebied afhankelijk zijn. Wij als bezoekende naturisten zouden het op prijs stellen als u een enquête zou houden onder de bezoekers over dit specifieke onderwerp en dit in overleg met de Nederlandse federatie naturisten (NFN).

18-04-2017

Brief 2 opgesteld van en door de bewoners rondom de Galderse Meren.

Citaat: schreef : Geachte Wethouders en commissie leden,
Van J.G.Diepenhorst

Tijdens de vorige commissie vergadering d.d. 20 maart j.l. heb ik u kennis laten nemen van mijn bezwaren over evenementen op de Galderse Meren. Nadien heeft er geen enkel contact van wethouder of ambtenaar plaats gevonden, zelfs diverse verzoeken van mij via telefoniste, interne mail en andere ambtenaar om met Wethouder Hr, B. Adank een gesprek te voeren; geen afspraak!!!
Positief is wel dat Burgemeester P. Depla wel direct zelfs op zondag een antwoord gegeven heeft over afval GM en maandag diverse ambtenaren mijn klachten hebben aangehoord. CHAPEAUX.
Er is nadien wel contact geweest met andere insprekers zoals Natuurplein de Baronie en Kairos events!!! etc.
Wethouder Adank, inmiddels zijn we alweer aanbeland binnen de 6 weken (38 dagen resterend) van het voorgenomen evenement, De Ploegendienst op 27 mei 2017 aan de Galderse Meren. Uw weet dat Winterland en het Glazenhuis van december 2016 dezelfde commotie heeft opgeleverd.

Gezien bovenstaande stel ik een bestuurlijk in gebreke stelling vast. Jurispedentie via Google geeft duidelijk aan dat Rechtspraak de gemeente in het ongelijk gaat stellen op straffe van boete € 10.000,- en afkeuring van dit evenement verzoek d.d. 27 mei 2017.
Gezien alle commotie ook van andere insprekers en politiek tumult over de Galderse meren en ook de beleidsnota d.d. 17 maart 2017 "DE KRACHT VAN EVENEMENTEN" zeker geen schoonheidsprijs waardig.

Ik overweeg nu ook een gerechtelijke procedure te starten over twee dwalingen.
*Onrechtmatig te houden evenement op 27 mei 2017 genaamd Ploegendienst festival nabij Galderse Meren op meerdere gefundeerde gronden.
*Welke plaats vindt binnen de 6 weken van bezwaren termijn ZONDER dat belanghebbenden enige gelegenheid hebben gehad van hun bezwaar-RECHT gebruik te maken.

In de APV van de gemeente Breda is daar ook een open vuurverbod opgenomen m.i. niet. Dus BBQ etc. wel toegestaan bij de GM, wel verbodsborden bij de GM??? Inmiddels is het 17 april er staan nog geen vuilnisbakken rond de GM plas op de stranden. Advies plaats ook vuilnisbakken op de parkeerterreinen zeker bij de toegangswegen naar het strand.

Afsteken van vuurwerk tijdens de nachtelijke uren na 0.00 gebeurd nog steeds.
Tot slot het is nog steeds een puinhoop van lege blikjes m.u.v. naaktstrand daar verloopt alles ordentelijk met normen en waarden. Parkeerterreinen ingangen zijn nog op diverse plaatsen geblokkeerd!!!


Bovenstaande brief, en de brief uit het 1e deel zijn hieronder volledig terug te lezen op de gemeente site van de gemeente Breda.
Brief 1

Brief 2

En de Vergadering Gecombineerde vergadering van de commissies Bestuur, Economie en Maatschappij 19-04-2017  Hier19-05-2017

[font=Helvetica, Arial, sans-serif]De gemeente Breda heeft donderdagmiddag 18-5-2017 zoals verwacht de vergunning verstrekt aan het Dancefeest Ploegendienst voor zaterdag 27 mei 2017 e[/font][font=Helvetica, Arial, sans-serif]n heeft alle bezwaarschriften naast zich neergelegd z[/font][font=Helvetica, Arial, sans-serif]onder er maar 1 te beantwoorden. [/font][font=Helvetica, Arial, sans-serif]Dit is dus het beleid van de gemeente Breda.

[/font]

[align=right][font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif]Origineel gepost door JohnnyvanG.

[/font]

[align=left]Als ik me niet vergis, weet de gemeenteraad van niets betreffende het feest. Er is zelfs een raadslid dat al aangeeft dat dat nooit kan gebeuren in zo'n gebied. Veel vergunningen passeren niet eens de gemeenteraad en worden gewoon door (belanghebbende) ambtenaren afgegeven (ook in NL viert de (verdekte) corruptie hoogtij). Als ik jullie was zou ik als de donder dat raadslid (van GroenLinks of SP meen ik) aan de jas trekken, want die kan het nog tegenhouden.

[align=right]Origineel gepost door LeonhardR

[align=left]Zijn we al mee bezig Leo. Ook hebben we de NFN en de 4 wijkraden van de gemeente achter ons staan. Net zoals een paar belanghebbende zoals o.a. een natuurstichting.

Rare is dat het Noordstrand gesloten werd aantal jaar terug als dit is goed voor de natuur en meer van die dingen. Maar dan gaan ze 100 meter verder wel een 24-uurs festival houden met 10.000 bezoekers, laserlicht en knoerdharde muziek. Lijdt daar de natuur dan niet onder? Konden ze net zo goed het Noordstrand gewoon open laten.

[align=right][align=left]20-05-2017

We hebben het voor elkaar. De NFN, Tjipke, Kees en Thea en natuurlijk ik zelf. Op 27 mei 2017 kunnen we gewoon gebruik blijven maken van het naaktstrand Galderse Meren. Ervoor en erna ook, en iedereen is welkom.   Op de toegang erna toe (1 van de 3 wegen rondom de Galder), kunnen regelaars staan. Deze zijn op de hoogte, en als je zegt te komen voor het naaktstrand, dan mag je gelijk doorrijden. Je kunt als je met de auto komt, deze dan parkeren op vak P7. (het overloop terrein naast de ingang naar het naaktstrand) Je moet dan 200 meter lopen om er te komen. Parkeren en verblijf is enkel voor bezoekers van het naaktstrand de gehele dag gratis. Kom je met de motor, fiets of scooter, dan kun je deze plaatsen op de normale plaatsen op het naaktstrand. Dus bij het toiletgebouw, of geheel achteraan bij het hek.

Ik ben in bezit van de vergunning en de rechten en plichten van de organisatie, alsmede het omschreven deel waarin staat dat wij gewoon op het naaktstrand kunnen komen zoals normaal. Wil je deze dag naar de Galder staan, PM mij dan zodat ik jou dit stukje kan toesturen. Met deze brief ben je verzekerd van je dagje Galderse Meren op 27 mei a.s..

[align=right]Origineel gepost door JohnnyvanG.[/align]
[/align]
[/align]
[/align]
[/align]
[/align]
[/align]

Gelieve Inloggen of Maak een account aan om te deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.251 seconden
Gemaakt door Kunena